Fintech rapport klaar!

Mijn Fintech-voorstel, waarmee ik Fintech ontwikkelingen in Europa een boost wil geven, is gepresenteerd. Fintech is het huwelijk tussen de financiële sector en nieuwe technologie. Het voorstel bevat concrete aanbevelingen waar de Europese Commissie mee aan de slag moet. Zo wil ik, onder andere, een gelijk speelveld creëren tussen nieuwe Fintechs, traditionele financiële instellingen en Big Techs zoals Apple en Google. Daarnaast moet er meer ruimte komen om te kunnen experimenteren, bijvoorbeeld door de Europese Centrale Bank (ECB) met een virtuele Euro. “We moeten volop inzetten op de innovatieve toekomst van de financiële sector. Europese regelgeving moet zodanig worden aangepast, dat Fintech wordt gefaciliteerd. In rest van de wereld gebeurt op dit gebied al heel veel. We moeten ervoor zorgen dat Europa vol mee kan doen in de race.” Fintech gaat zorgen voor meer transparantie, gemak, keuzevrijheid, hogere snelheid en lagere prijzen voor consumenten. Voor de financiële sector biedt Fintech nieuwe mogelijkheden, zoals Big Data en Robo-advice en zorgt het voor lagere kosten en een beter risico-management. Op naar een virtuele Euro…! Lees hier het Fintech rapport ___________________________________________________________________________ Noot voor pers: Voor meer informatie:  Iris van Delden, woordvoerder Cora van Nieuwenhuizen MEP: +31 (0)6 -53174029.          

Rapporteur op FinTech

Ik ben namens het Europees Parlement rapporteur op FinTech. Ik ben de auteur van een ‘initiatiefrapport’:een belangrijk advies van het Europees Parlement aan de Europese Commissie om in actie te komen. Ik praat intensief met specialisten en vakcommissies, waarna ik aanbevelingen zal doen voor de te volgen politieke lijn. Ik ben blij dat er nu eindelijk aandacht komt voor de toekomst van financiële instellingen. Als het gaat over de bankensector, hebben we het nog steeds vooral over de gevolgen van de crises en de bedreigingen die op de loer kunnen liggen. Maar we moeten juist focussen op de innovatieve toekomst van banken en andere financiële instellingen, die ook voor consumenten van grote invloed zal zijn op de manier waarop zij hun financiën kunnen organiseren in de toekomst. De komende tijd ga ik Europese regelgeving proberen zodanig aan te passen, dat FinTech wordt gefaciliteerd, in plaats van gefrustreerd. Onder FinTech valt alles dat te maken heeft met de digitalisering van de financiële industrie en zal de komende jaren een grote impact hebben. FinTech zorgt voor nieuwe businessmodellen binnen één van de sterkst en meest complex gereguleerde sectoren. Ook biedt het start-ups en mkb’ers in de toekomst meer mogelijkheden om hun project of bedrijf te financieren. De ontwikkelingen binnen FinTech gaan snel. Wereldwijd werd er in 2015 voor 19 miljard dollar geïnvesteerd in opkomende FinTech start-up's, tegenover 1,5 miljard dollar vijf jaar eerder.

Alle lidstaten moeten een toekomstbestendig pensioenstelstel hebben

Nooit eerder in de geschiedenis waren er zoveel ouderen op de wereld als nu. In Nederland is al over een paar jaar de meerderheid van de bevolking, net als ik , 50+. Een historische situatie. Een eerste deel van de babyboom-generatie heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en trekt zich terug van de arbeidsmarkt. De vergrijzing slaat hard toe. Niet alleen bij ons, maar ook elders in Europa. In Duitsland zelfs sneller dan bij ons. En in een land als Polen wordt de problematiek nog verergerd, doordat veel jonge mensen zijn weggetrokken om elders in Europa te gaan werken. Daarom zet ik me in Brussel in om ervoor te zorgen dat lidstaten hun begroting, en dus ook hun pensioenstelsel, op orde krijgen. Een relatief steeds kleiner wordende groep werkenden moet de economie overeind houden en zorgdragen voor steeds meer pensioenen. Hoe doe je dat? Een grote uitdaging. Nederland heeft daarom de pensioengerechtigde leeftijd aangepast naar 67 om het pensioenstelstel toekomstbestendig te maken. Niet leuk, maar keihard nodig om de overheidsfinanciën op orde te houden. Ook de andere landen in Europa hebben getekend voor een solide begrotingsbeleid. Dat kan niet zonder hervormingen van pensioenstelsels. Zeker niet in landen waar de pensioenen voor het overgrote deel door de overheid moeten worden opgehoest. Daar loopt het gierend uit de hand. In een land als Italië, waar ze relatief het oudst worden (mannen 84 en vrouwen 89) én waar de minste kinderen worden geboren, moet stevig worden ingegrepen. Maar ook in Frankrijk en België zullen de vakbonden moeten inzien, dat het zo niet verder kan. Want anders kunnen wij straks weer de scherven oprapen, zoals in het geval van Griekenland. Dat is ook helemaal niet erg. We worden immers niet alleen ouder, maar blijven ook veel langer gezond. Volgens wetenschappers is de eerste persoon die 130 jaar oud wordt al geboren! Vanuit dat perspectief is het logisch om langer door te werken. De eerste AOW'ers konden er gemiddeld maar een paar jaar van genieten. Dat is sterk verbeterd, maar je moet er toch niet aan denken om straks 40 jaar met je caravan door Europa te trekken..... Het is ook eeuwig zonde van alle kennis en kunde en niet te vergeten levenservaring die ouderen hebben opgebouwd. Daar moeten we juist gebruik van maken. De toekomst is oud. Ik heb er zin in!  

Europees akkoord benchmarks moet rentefraude tegengaan

Artikel uit de De Telegraaf (25-11-2015) over het akkoord dat gesloten is over een Europese wet op de controle van financiële graadmeters. De wet moet rentemanipulaties zoals recentelijk met de Libor en Euribor rates voorkomen.

Akkoord benchmarks maakt einde aan fraude Euribor en Libor

Interview met RTL-Z over mijn wet tegen rentefraude.

Fintech rapport gepresenteerd

Fintech aanbevelingen Europees Parlement gepresenteerd

Cora van Nieuwenhuizen (VVD) heeft haar Fintech-voorstel, waarmee ze Fintech ontwikkelingen in Europa een boost wil geven, gepresenteerd. Fintech is het huwelijk tussen de financiële sector en nieuwe technologie.

Het voorstel bevat concrete aanbevelingen waar de Europese Commissie mee aan de slag moet. Zo wil Van Nieuwenhuizen, onder andere, een gelijk speelveld creëren tussen nieuwe Fintechs, traditionele financiële instellingen en Big Techs zoals Apple en Google. Daarnaast moet er meer ruimte komen om te kunnen experimenteren, bijvoorbeeld door de Europese Centrale Bank (ECB) met een virtuele Euro.

Van Nieuwenhuizen: “We moeten volop inzetten op de innovatieve toekomst van de financiële sector. Europese regelgeving moet zodanig worden aangepast, dat Fintech wordt gefaciliteerd. In rest van de wereld gebeurt op dit gebied al heel veel. We moeten ervoor zorgen dat Europa vol mee kan doen in de race,” zegt Van Nieuwenhuizen.

Fintech gaat zorgen voor meer transparantie, gemak, keuzevrijheid, hogere snelheid en lagere prijzen voor consumenten. Voor de financiële sector biedt Fintech nieuwe mogelijkheden, zoals Big Data en Robo-advice en zorgt het voor lagere kosten en een beter risico-management.

Op naar een virtuele Euro…!

Lees hier het Fintech rapport

___________________________________________________________________________

Noot voor pers: Voor meer informatie:  Iris van Delden, woordvoerder Cora van Nieuwenhuizen MEP: +31 (0)6 -53174029.

Akkoord benchmarks maakt einde aan fraude

Op 25 november is in Straatsburg een akkoord bereikt over de Europese wet op de controle van financiële benchmarks en indices. Die wet moet fraude, zoals met de Libor en Euribor rentes, voorkomen. Ook wisselkoersen en grondstoffen zoals de olie -en goudprijs komen onder toezicht. De wetgeving is voor iedereen van belang, omdat dergelijke financiële graadmeters bepalend zijn voor heel veel ‘echte’ prijzen, zoals rentes op hypotheken, de benzineprijs en de wisselkoers van de euro.

Wat het vorige Europees Parlement niet lukte, heeft VVD Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen nu wel bereikt: alle financiële benchmarks staan voortaan onder toezicht. Een benchmark op de financiële markt is een maatstaf waaraan andere financiële producten, zoals leningen of investeringen zijn gekoppeld. Libor en Euribor zijn bekende rentebenchmarks en zij bepalen de rente op miljoenen hypotheken en leningen. Maar ook wisselkoersen, de olie -of goudprijs en de AEX index zijn voorbeelden van financiële benchmarks die onder de wetgeving vallen.

De nieuwe wet legt producenten van benchmarks nieuwe regels op: belangenverstrengeling wordt tegengegaan en er komt volledige openheid over de manier van werken en streng toezicht.

Van Nieuwenhuizen, die maandenlang over de wet onderhandelde, is zeer blij met de nieuwe wetgeving. “Want fraude met benchmarks, waarvan de bekendste Libor en Euribor zijn, raakt iedereen. Hoeveel rente je op je spaarrekening krijgt, hoeveel je betaalt aan hypotheekrente, hoeveel rente je op uitstaande bedragen op je creditcard betaalt en zelfs autoleningen, ze hangen allemaal samen met benchmarks”.

Maar bijvoorbeeld ook de prijzen van brood en benzine zijn gekoppeld aan benchmarks. “Zo is de benzineprijs afhankelijk van de benchmark op olie, die leveranciers in de markt moeten betalen. Dus als de olieprijs omhoog gaat, of kunstmatig hoog gehouden wordt omdat ermee gefraudeerd wordt, betalen wij allemaal meer geld aan de benzinepomp”, zegt Van Nieuwenhuizen.

De nationale toezichthouders in alle lidstaten van Europa krijgen er dus een grote klus bij. Zo zal in Nederland de AEX index onder toezicht van de AFM komen.

 

Overzicht_afspraken_Benchmarkdossiers