Raadslid Oisterwijk

Toen ik in 1994 in Oisterwijk kwam wonen, kende ik daar bijna niemand. Ik weet nog dat er een advertentie van de VVD in het lokale blaadje stond, waarin ze mensen zochten voor de achterbanvergaderingen. Dit leek mij een leuke manier om Oisterwijkers te ontmoeten. Dat bleek een schot in de roos, want het was een leuke, gezellige en gedreven club. Voordat ik het wist was ik burgerlid in de commissie Welzijn, Zorg en Sport. Na een tijdje werd ik raadslid, wat ik tot 2006 ben gebleven, waarvan een groot deel als fractievoorzitter. Het was de opmaat naar mijn lange politieke carrière die nog zou volgen.


Lid van Gedeputeerde Staten

Vanaf 2003 combineerde ik mijn raadszetel in Oisterwijk met een plek in Provinciale Staten van Brabant. Na een half jaar werd ik daar fractievoorzitter van de VVD en heb ik in Oisterwijk als gewoon raadslid de periode afgemaakt. Na een intensieve campagne periode waarbij alle Brabantse gemeenten werden bezocht, mocht ik samen met Onno Hoes toetreden tot het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, met Mobiliteit, Infrastructuur, Havenschap Moerdijk, Eindhoven Airport en Toezicht op Waterschappen en Integrale Handhaving in portefeuille.


Lid Tweede Kamer

Het was fantastisch om deel uit te hebben mogen maken van het Brabantse provinciebestuur en ik heb echt even moeten nadenken over een overstap naar de Tweede Kamer. Ik koos voor een nieuwe uitdaging en na een flitsende campagne samen met Brabantse collega Klaas Dijkhoff, werd ik in 2010 lid van de Tweede Kamer. Na een opstart periode met Energie, Zeevaart, Binnenvaart en Luchtvaart onder mjn hoede, werd ik onder het kabinet Rutte I verantwoordelijk voor de gevoelige portefeuille Asiel, Migratie en Integratie. Een turbulente periode. Tijdens Rutte II werd ik woordvoerder Sociale Zaken en tevens voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Financiën.

Door mijn kennis en ervaring was ik voor de VVD in 2014 een ideale kandidaat voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Ook de kiezers spraken hun vertrouwen in mij uit, ruim 86.000 mensen stemden op mij. Dus vervolgde ik mijn politieke weg, ditmaal richting Brussel en helaas ook Straatsburg. Sinds 1 juli 2014 zit ik voor de VVD als europarlementariër in de commissies Economie en Montaire zaken (ECON), Industrie, Technologie, Research en Energie (ITRE) en ben ik vice-voorzitter van de delegatie voor de betrekkingen met India. Sinds 2015 ben ik ook lid van de speciaal ingestelde commissie voor belastingen (TAXE). Ik ben één van de 70 leden van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), de op drie na grootste fractie.


Voor zover ik weet, ben ik de enige Nederlandse Europarlementariër die alle bestuurslagen heeft gehad. Van lokaal, naar provinciaal, naar landelijk, naar Europees. Ook heb ik als gedeputeerde aan de bestuurstafel mogen zitten, dat was echt een verrijking. Als kind had ik nooit gedacht dat dit mijn loopbaan zou worden, maar ik vind het een fantastisch beroep en het is een groot voorrecht dat ik dit al zo lang mag doen.

Naar Brussel

Als kind wilde beurshandelaar worden. Het was dan ook niet echt verrassend dat ik na mijn universitaire opleiding aan de slag ging bij de Credit Lyonnais Bank Nederland in Tilburg. Als dochter van een bankier, was mijn interesse voor de financiële sector al op jonge leeftijd gewekt, het bankwezen was vaak onderwerp van gesprek. Toen wist ik nog niet dat uitgerekend de sector waarin mijn vader zijn hele leven actief was geweest, jaren later hevig onder vuur zou komen te liggen. En dat ik als Europarlementariër de kans zou krijgen om bij te dragen aan het herstellen van de reputatieschade die de Nederlandse financiële sector de afgelopen jaren binnen en buiten Europa heeft opgelopen.

Financiële sector

Trotse moeder, fanatiek supporter

Mijn roots liggen in Ridderkerk, wat misschien mijn fanatisme voor voetbalclub Feyenoord verklaart. Een groot deel van mijn leven heb ik echter gestudeerd, gewoond en gewerkt in de provincie Brabant. Ik woon al geruime tijd in Oisterwijk, de plek waar ik ooit mijn eerste stappen op het politieke podium zette. Ik ben getrouwd met Bert en trotse moeder van Mick, Joep, Emma en Lex.

 

Meer over Cora's liefde voor Feyenoord

Opleiding

Sociale geografie, Universiteit Utrecht

Post-doc:


  • Diverse diploma's, NIBE-SVV

  • Corporate governance, Nyenrode Business Universiteit

  • Strategy, innovation and governance, Tias-Nimbas/Tilburg University


Politieke ervaring

2014-heden Lid Europees Parlement

Commissies: ECON, ITRE en TAXE

Vice-voorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen tussen het Europees Parlement en India.

2012-2014 Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

Portefeuille: Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Voorzitter van de Vaste Kamercommissie Financiën

2010-2012 Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

Portefeuille: Migratie, Asiel en Integratie

2007-2010 Gedeputeerde provincie Noord-Brabant

Portefeuille: Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Handhaving, Havenschap Moerdijk, Eindhoven Airport

2003-2007 Lid Provinciale Staten van provincie Noord-Brabant (fractievoorzitter VVD)

1994-2006 Lid Gemeenteraad van Oisterwijk (fractievoorzitter VVD)

 

Overige werkervaring

1991-2007 Bedrijfsvoering dierenartsenpraktijk

1991-2007 Freelance economisch geografe

1987-1991 Medewerker, Credit Lyonnais Bank Nederland N.V.

 

 

 

Curriculum Vitae

Nevenfuncties


  • Lid van Science and Technology Options Assessment panel (STOA)

  • Bestuurslid Knowledge4Innovation

  • Bestuurslid European Parliamentary Financial Services Forum

  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland

  • Bestuurslid Hans Nordstichting